กำลังโหลด...

โลตัส คว้าคะแนนอันดับหนึ่ง ในแคมเปญผู้บริโภคที่รัก ประจำปี 2564 โดยอ็อกแฟมและภาคี

โลตัส คว้าคะแนนอันดับหนึ่ง ในแคมเปญผู้บริโภคที่รัก ประจำปี 2564 โดยอ็อกแฟมและภาคี
ตอกย้ำจุดยืนในฐานะห้างค้าปลีกที่ให้ความสำคัญด้านความยั่งยืนและธรรมาภิบาล

โลตัส ได้รับคะแนนอันดับหนึ่งจากผู้ประกอบการซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั้ง 8 รายของไทย ในการประเมินนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เปิดเผยต่อสาธารณะประจำปี 2564 ภายใต้แคมเปญผู้บริโภคที่รัก จัดทำโดยมูลนิธิชีววิถี มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และ Oxfam (อ็อกแฟม) ประเทศไทย ซึ่งในปี 2564 โลตัส ได้คะแนนรวม 35.83 คะแนน จากการประเมินในทั้ง 7 มิติ ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่คุณค่า โดยให้ความสำคัญกับผู้บริโภค ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

จากการเปิดเผยคะแนน “รายงานการประเมินนโยบายและแนวทางปฏิบัติของห้างค้าปลีกที่เปิดเผยต่อสาธารณะ” ประจำปี 2564 ซึ่งถูกจัดทำขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โลตัส เป็นผุ้ประกอบการห้างค้าปลีกที่ได้รับคะแนนการประเมินรวมสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งถึง 35.83 คะแนน โดยหลักเกณฑ์การประเมินในปี 2564 แบ่งออกเป็น 7 ตัวชี้วัดหลัก ได้แก่ นโยบายด้านความโปร่งใสและความรับผิดชอบ, นโยบายแรงงาน, นโยบายด้านผู้ผลิตรายย่อย, นโยบายด้านความเท่าเทียมทางเพศ, นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม, นโยบายด้านความปลอดภัยทางอาหาร และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค จากทั้ง 7 ตัวชี้วัดหลักดังกล่าว โลตัส ได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งในถึง 5 ตัวชี้วัด

นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืนและกฎหมาย ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย กล่าวว่า “โลตัส มีความยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับคะแนนสูงสุดจากการประเมิน Supermarket Scorecard ในปีนี้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า เพื่อนพนักงาน คู่ค้า ชุมชนรอบข้าง สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามค่านิยม 3 ประโยชน์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืนและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าแล้ว การเปิดเผยนโยบายและข้อปฏิบัติให้เป็นสาธารณะ รวมถึงการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาและโปร่งใสกับทุกภาคส่วน ก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง เราตระหนักดีว่า ในฐานะห้างค้าปลีก โลตัสมีความใกล้ชิดกับผู้บริโภคและมีความรับผิดชอบต่อสังคมในการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูง มาจากแหล่งที่ยั่งยืน ในราคาที่เอื้อมถึง เราจะเดินหน้าเพื่อพัฒนาการดำเนินธุรกิจของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเราผ่านทุกช่องทาง ควบคู่ไปกับการดูแลเพื่อนพนักงาน คู่ค้า ผู้ประกอบการ SME และเกษตรกรไทย ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม”

จากการประเมินนโยบายและแนวปฏิบัติในทั้ง 7 ตัวชี้วัดหลัก โลตัส ได้รับคะแนนสูงสุดใน 5 ด้าน กล่าวคือ ด้านความรับผิดชอบและความโปร่งใส ด้านแรงงาน ด้านเกษตรกรรายย่อย ด้านเพศ และด้านผู้บริโภค

“โลตัส ขอขอบคุณ มูลนิธิชีววิถี มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และ Oxfam (อ็อกแฟม) ประเทศไทย ที่ได้จัดทำแคมเปญผู้บริโภคที่รักอย่างต่อเนื่อง และมีส่วนผลักดันให้ผู้ประกอบการซูเปอร์มาร์เก็ตในประเทศไทย ยกระดับนโยบายและแนวทางปฏิบัติในด้านความยั่งยืนและธรรมาภิบาลของตน อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ให้กับผู้บริโภค ผู้ประกอบการรายย่อย พนักงาน ชุมชน ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม” นางสาวสลิลลา กล่าวสรุป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด


ดาวน์โหลด คลิกที่นี่