กำลังโหลด...

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไข รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้นี้เพื่อเป็นการควบคุมดูแลการใช้งานเว็บไซต์ Tescolotus.com ของท่านและความสัมพันธ์ของท่านกับ Tescolotus.com (Tesco หรือ ‘เรา’ ในที่นี้) โปรดอ่านอย่างระมัดระวังเนื่องจากข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ส่งผลถึงสิทธิและความรับผิดชอบภายใต้กฎหมายของท่าน หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว และ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ โปรดอย่าลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ Tescolotus.com โปรดทราบว่าการให้บริการใดๆ ก็ตามในเว็บไซต์ Tescolotus.com นั้น ท่านจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ในฐานะผู้ใช้งานที่ได้รับมอบอำนาจแล้วเท่านั้น

 • การเข้าใช้งานเว็บไซต์ Tescolotus.com
 • การแก้ไข
 • การลงทะเบียน
 • พาสเวิร์ดและการรักษาความปลอดภัย
 • คลับการ์ด
 • บริการที่ยกเว้น
 • ทรัพย์สินทางปัญญา
 • ข้อจำกัด
 • การใช้งาน Community Site
 • ความพร้อมของเว็บไซต์ Tescolotus.com
 • สิทธิของเว็บไซต์ Tescolotus.com ในการระงับหรือยกเลิกการลงทะเบียนของท่าน
 • การรับผิดชอบของเว็บไซต์ Tescolotus.com
 • เว็บไซต์ภายนอก
 • การโฆษณาและสปอนเซอร์
 • วันหมดอายุของบัตรชำระเงิน (Payment Card)
 • เบ็ดเตล็ด

1. การเข้าใช้งานเว็บไซต์ Tescolotus.com

ท่านสามารถใช้บริการส่วนบุคคลในเว็บไซต์ Tescolotus.com ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไข รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ที่กำหนดไว้ ในการเข้าใช้เว็บไซต์ Tescolotus.com ท่านได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข รวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้อย่างเคร่งครัด

ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้จะควบคุมดูแลการใช้งานเว็บไซต์ Tescolotus.com และร้านค้าออนไลน์ต่างๆ รวมทั้งการให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

2. การแก้ไข

เราอาจมีการปรับเปลี่ยนข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นระยะ และท่านจะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นผ่านทางที่อยู่อีเมลที่ท่านได้แจ้งไว้เมื่อลงทะเบียน หรือผ่านช่องทางการประกาศในเว็บไซต์ Tescolotus.com ตามแต่เหมาะสม การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นจะเริ่มมีผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ Tescolotus.com หลังจากที่เราได้แจ้งเตือนท่านแล้ว หากท่านไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขใหม่ดังกล่าว กรุณาหยุดใช้งานเว็บไซต์ Tescolotus.com และ Online Store หากท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์ Tescolotus.com หลังจากวันที่ข้อตกลงและเงื่อนไขใหม่นั้นมีผล การกระทำของท่านจะถือว่าเป็นการยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขใหม่นั้น

3. การลงทะเบียน

การลงทะเบียนกับเว็บไซต์ Tescolotus.com นั้น ท่านจะต้องมีอายุเกิน 18 ปีบริบูรณ์ โปรดแน่ใจว่ารายละเอียดต่างๆ ที่ท่านให้กับเราเมื่อลงทะเบียนหรือเมื่อใดก็ตามนั้นถูกต้องและสมบูรณ์ ท่านจะต้องแจ้งต่อเราทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่านจากที่ให้ไว้เมื่อแรกลงทะเบียน ด้วยการอัพเดทรายละเอียดส่วนตัวต่างๆ

4. พาสเวิร์ดและการรักษาความปลอดภัย

เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อใช้งานเว็บไซต์ Tescolotus.com ระบบจะขอให้ท่านสร้างพาสเวิร์ดขึ้นมา ท่านจะต้องเก็บพาสเวิร์ดดังกล่าวไว้เป็นความลับและห้ามมิให้เปิดเผยหรือแบ่งปันกับผู้ใด ท่านจะต้องรับผิดชอบกิจกรรมหรือรายการสั่งซื้อใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นหรือส่งให้กับเราภายใต้พาสเวิร์ดของท่าน หากท่านทราบหรือสงสัยว่ามีผู้อื่นรู้พาสเวิร์ดของท่าน โปรดแจ้งให้เราทราบโดยติดต่อผ่านทางส่วนบริการลูกค้า (โปรดอ่านข้อมูลติดต่อเพิ่มเติมด้านล่าง) ในทันที

5. บริการที่ยกเว้น

บริการต่างๆ ของเว็บไซต์ Tescolotus.com นั้นไม่รวมถีงการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างที่จำเป็นในการเข้าใช้เว็บไซต์ Tescolotus.com หากท่านต้องการเข้าใช้เว็บไซต์ Tescolotus.com จะต้องมีการเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายโทรคมนาคม เราจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้โทรศัพท์หรืออื่นๆ ที่อาจเกิดขี้น

6. ทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหาต่างๆ ในเว็บไซต์ Tescolotus.com ได้รับการปกป้องโดยกฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์ เครื่องหมายทางการค้า ฐานข้อมูล แลกฎหมายคุ้มครองสิทธิ์ทางปัญญาอื่นๆ ท่านสามารถอ่านและแสดงเนื้อหาของเว็บไซต์ Tescolotus.com ได้ทางจอคอมพิวเตอร์ จัดเก็บเนื้อหาไว้ในรูปแบบอิเล็คโทรนิคบนแผ่นดิสก์ (แต่มิใช่บนเซิร์ฟเวอร์หรืออุปกรณ์บันทึกข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย) หรือพิมพ์สำเนาเนื้อหาหนึ่งฉบับเพื่อนำไปใช้ส่วนบุคคลหรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่มิใช่การค้า โดยห้ามมิให้ละเมิดลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ใดๆ ท่านไม่สามารถนำเนื้อหาหรือส่วนประกอบในเว็บไซต์ Tescolotus.com ไปผลิตซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียน หรือจำหน่าย หรือนำไปใช้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า โดยไม่มีการขออนุญาตจากเว็บไซต์ Tescolotus.com เป็นลายลักษณ์อักษร

ไม่มีการระบุใดๆ ในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ที่อนุญาตให้ท่านใช้สัญลักษณ์ทางการค้าของเว็บไซต์ Tescolotus.com และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงสัญลักษณ์ทางการค้าของ TESCO TESCOLOTUS.COM และ TESCO CLUBCARD อย่างไม่มีข้อจำกัดใดๆ ทั้งสิ้น

7. ข้อจำกัด

ห้ามมิให้ใช้เว็บไซต์ Tescolotus.com เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เผยแพร่เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย ละเมิด ก่อกวน หมิ่นประมาท ให้ร้าย ข่มขู่ เป็นภัย หยาบคาย อนาจาร หรือไม่เหมาะสม
 • ส่งต่อเนื้อหาที่ส่งเสริมให้เกิดการกระทำที่ผิดกฎหมายอาญา หรือฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบกฏเกณฑ์ หรือจารีตประเพณี
 • เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อื่นได้ไม่ได้รับอนุญาต
 • แทรกแซงการใช้งานเว็บไซต์ Tescolotus.com ของบุคคลอื่น
 • ฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเครือข่ายโทรคมนาคมสาธารณะ
 • แทรกแซงหรือทำลายระบบเครือข่ายหรือเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ Tescolotus.com
 • กระทำหรือส่งต่อหรือจัดเก็บสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ของเนื้อหาที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์โดยไม่รับอนุญาตจากเจ้าของ

เว็บไซต์ Tescolotus.com ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการโพสท์เนื้อหาบนเว็บไซต์ Tescolotus.com หรือการลบเนื้อหาที่ถูกโพสท์เรียบร้อยแล้วบนเว็บไซต์ Tescolotus.com

ท่านจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เราสำหรับการสูญเสียทั้งหมด หนี้สิน หรือค่าใช้จ่ายที่ทำให้เราเดือดร้อน ความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้คำตัดสินอันเป็นที่สิ้นสุดของศาล และการชำระค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายไปในข้อตกลงใดๆ อันมีสาเหตุหรือเกี่ยวเนื่องกับ:

 • การเรียกร้องจากบุคคลที่สามว่าการใช้งานเว็บไซต์ Tescolotus.com ของท่านนั้น เป็นการใส่ร้าย หมิ่นหรือละเมิดผู้อื่น หรือมีการใช้พฤติกรรมที่หยาบคายหรือลามกอนาจาร หรือเป็นการผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อกำหนด หรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
 • การเรียกร้องจากบุคคลที่สามว่าการใช้งาน Community Site ของท่านละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลใดก็ตาม
 • ค่าปรับหรือสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยหน่วยงานที่มีอำนาจควบคุม โฆษณา หรือการค้า หรือผู้มีอำนาจที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้งาน Community Site ของท่าน

8. ความพร้อมของเว็บไซต์ Tescolotus.com

แม้ว่าเว็บไซต์ Tescolotus.com มุ่งเน้นที่จะให้บริการที่ดีที่สุดแก่ท่าน เราไม่สามารถให้คำสัญญาได้ว่าบริการของเว็บไซต์ Tescolotus.com จะตอบโจทย์ความต้องการของท่าน เว็บไซต์ Tescolotus.com ไม่สามารถการันตีได้ว่าการบริการนั้นจะปราศจากข้อบกพร่อง หากเกิดข้อบกพร่องใดๆ ในการให้บริการ ท่านสามารถรายงานได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ทางอีเมลได้ที่ [email protected] เราจะพยายามแก้ไขข้อบกพร่องให้เร็วที่สุดเท่าที่สามารถทำได้

การเข้าใช้งานเว็บไซต์ Teco.com ของท่านอาจถูกจำกัดในบางโอกาสเมื่อมีการซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา หรือเมื่อมีการนำเสนอสิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการใหม่ เว็บไซต์ Tescolotus.com จะพยายามดำเนินการให้เว็บไซต์สามารถใช้บริการได้ดังเดิมให้เร็วที่สุดที่สามารถทำได้

9. สิทธิของเว็บไซต์ Tescolotus.com ในการระงับหรือยกเลิกการลงทะเบียนของท่าน

เว็บไซต์ Tescolotus.com อาจระงับหรือยกเลิกการลงทะเบียนของท่านทันทีตามวิจารณญาณของหรือหากท่านฝ่าฝืนข้อปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้

ท่านสามารถยกเลิกข้อตกลงเหล่านี้ได้เมื่อใดก็ได้ โดยแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หากท่านดำเนินการเช่นนี้แล้ว ท่านจำต้องยุติการใช้งานเว็บไซต์ Tescolotus.com

การระงับหรือยกเลิกการลงทะเบียนและสิทธิของท่านในการใช้งานเว็บไซต์ Tescolotus.com จะไม่มีผลต่อสิทธิและความรับผิดชอบของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

10. การรับผิดชอบของเว็บไซต์ Tescolotus.com

Tescolotus.com เป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์ Tescolotus.com โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ท่านจะต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้อินเทอร์เน็ตด้วยตัวท่านเอง เว็บไซต์ Tescolotus.com ให้บริการข้อมูลจากเว็บไซต์หรือแหล่งที่มาอื่นๆ และในขณะที่เว็บไซต์ Tescolotus.com พยายามที่จะให้เกิดความเชื่อมั่นว่าเนื้อหาที่ปรากฏในเว็บไซต์ Tescolotus.com นั้นถูกต้อง ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพสูง แต่เราจะไม่รับผิดชอบหากไม่มีเหตุอันสมควร เว็บไซต์ Tescolotus.com จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการละเลยหรือผลที่ตามมาจากการใช้ข้อมูลดังกล่าวหรือจากปัญหาทางเทคนิคที่ท่านพบจากการใช้งานเว็บไซต์ Tescolotus.com หากเว็บไซต์ Tescolotus.com ได้รับแจ้งว่าเนื้อหาในเว็บไซต์ไม่ถูกต้อง เราจะพยายามแก้ไขข้อมูลนั้นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราขอปฏิเสธความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังต่อไปนี้:

 • อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือการเชื่อมต่อทางโทรคมนาคมของท่านไม่รองรับเว็บไซต์ Tescolotus.com
 • ปัญหาทางเทคนิค รวมถึงข้อผิดพลาดหรือการหยุดชะงักของเว็บไซต์ Tescolotus.com
 • ความไม่เหมาะสม ไม่น่าเชื่อถือ หรือความไม่ถูกต้องของเว็บไซต์ Tescolotus.com
 • เว็บไซต์ Tescolotus.com ไม่สามารถทำตามความประสงค์ของท่านได้

ตามขอบเขตอำนาจของกฎหมายที่บังคับใช้ ท่านยอมรับว่าเราจะไม่แสดงความรับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลที่สามในความเสียหายที่ตามมาหรือไม่ได้เจตนาให้เกิดขึ้น (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การสูญเสียรายได้ การสูญเสียผลกำไร การสูญเสียเงินออมที่จะได้รับ การสูญเสียเงินที่ใช้จ่าย การสูญเสียความเป็นส่วนตัว และการสูญเสียข้อมูล) หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นทางอ้อม เกิดขึ้นเป็นพิเศษ หรือมาจากการลงโทษใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ Tescolotus.com

ไม่มีเนื้อหาส่วนใดในย่อหน้านี้ที่มีผลต่อการรับผิดชอบของเว็บไซต์ Tescolotus.com อันเกี่ยวเนื่องกับสินค้าที่จำหน่ายผ่าน Online Stores

ไม่มีเนื้อหาส่วนใดในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ที่แสดงว่าเว็บไซต์ Tescolotus.com จะไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บทางร่างกายและการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นจากการละเลยของเรา

การตอบรับการสั่งซื้อจะเกิดขึ้นเมื่อมีการส่งสินค้าออกไป ซึ่ง ณ เวลานั้นจะมีการทำสัญญาซื้อขาย และท่านจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับรายการสินค้าที่สั่ง

11. เว็บไซต์ภายนอก

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าของเว็บไซต์ Tescolotus.com เราจึงรวบรวมลิงค์ไปยังเว็บไซต์หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา เว็บไซต์ Tescolotus.com ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาในอินเตอร์เน็ตหรือหน้า World Wide Web ใดๆ ที่อยู่ภายนอกเว็บไซต์ Tescolotus.com

12. การโฆษณาและสปอนเซอร์

บางส่วนของเว็บไซต์ Tescolotus.com อาจมีการโฆษณาหรือสปอนเซอร์ เจ้าของโฆษณาหรือสปอนเซอร์จะเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลให้เนื้อหาที่นำเสนอในเว็บไซต์ Tescolotus.com นั้นเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้องของเนื้อหาที่ใช้โฆษณาหรือสปอนเซอร์

13. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ได้รับการควบคุมและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย และข้อโต้แย้งใดๆ ที่เกิดขึ้น จะถูกตัดสินโดยศาลประเทศไทยเท่านั้น

14. การใช้งาน Community Site

Community Site แต่ละหน้าในเว็บไซต์ Tescolotus.com อนุญาตให้ผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันผ่านทางกระดานข้อความและกระทู้ของผู้ใช้อื่นได้ เราแนะนำว่าท่านไม่ควรโพสต์หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านใน Community Site ไม่ว่าจะโดยวิธีการใดก็ตาม (ยกตัวอย่างเช่น ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของท่าน)

ท่านไม่สามารถใช้งาน Community Site เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

 • ตัดต่อข้อมูลเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย ก่อความรำคาญ หมิ่นประมาท ใส่ร้าย เหยียดเชื้อชาติ ละเมิด ข่มขู่ เป็นภัย หยาบคาย อนาจาร หรือน่ารังเกียจ
 • ส่งต่อเนื้อหาที่ส่งเสริมให้กระทำความผิดทางอาญา ส่งผลไปถึงการรับผิดชอบความผิดทางแพ่ง หรือฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อกำหนด หรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
 • ส่งต่อเนื้อหาที่มีโฆษณาหรือข้อมูลส่งเสริมการขายสินค้าและบริการ อีเมลขยะ จดหมายลูกโซ่หรือ “สแปม”
 • เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • แทรกแซงการใช้งานหรือความบันเทิงของบุคคลอื่นในการเข้าใช้ Community Site
 • สร้าง หรือส่งต่อ หรือจัดเก็บสำเนาเนื้อหาในรูปแบบอิเล็คโทรนิคที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของ
 • ปลอมแปลงเป็นบุคคลอื่น
 • อ้างอิงที่อยู่เว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งภายนอกเว็บไซต์ Tescolotus.com หรือ
 • โฆษณาประชาสัมพันธ์

เทสโก้มิได้ควบคุมเนื้อหาที่แสดงอยู่ใน Community Site อย่างไรก็ตาม เทสโก้ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะโพสต์เนื้อหา ลบเนื้อหาที่ถูกโพสต์บน Community Site และติดต่อท่านเมื่อมีข้อกังวลเกี่ยวกับเนื้อหาที่ท่านเพิ่มเติมลงใน Community Site เทสโก้อาจดำเนินการตรวจสอบหรือแก้ไขเนื้อหาของ Community Site เพราะฉะนั้น หากท่านมีข้อกังวลเกี่ยวกับเนื้อหาใดใน Community Site ท่านสามารถติดต่อเราได้โดยกดปุ่มเลือก “รายงานเนื้อหาไม่เหมาะสม” เนื้อหาที่เกี่ยวข้องจะถูกลบออกจากCommunity Site หากเรามีเหตุผลอันสมควรในการเชื่อว่าเนื้อหาที่ท่านแสดงใน Community Site ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เราจะติดต่อผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้อง

เทสโก้มิได้เป็นตัวแทนในการรับรองความคิดเห็น คำแนะนำ ข้อมูล หรือถ้อยแถลง ที่แสดงอยู่ในกระดานข้อความโดยบุคคลที่สาม ท่านเป็นเพียงบุคคลเดียวที่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของข้อความที่ท่านโพสต์ลงในกระดานข้อความ และความคิดเห็นที่แสดงออกของแต่ละบุคคลไม่ได้เป็นสิ่งแสดงแทนความคิดเห็นของเว็บไซต์ Tescolotus.com

ท่านจะต้องรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 • การเรียกร้องจากบุคคลที่สามว่าการใช้งาน Community Site ของท่านเป็นการใส่ร้าย หมิ่นหรือละเมิดผู้อื่น หรือมีการใช้พฤติกรรมที่หยาบคายหรือลามกอนาจาร หรือเป็นการผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อกำหนด หรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
 • การเรียกร้องจากบุคคลที่สามว่าการใช้งาน Community Site ของท่านละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลใดก็ตาม
 • ค่าปรับหรือสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยหน่วยงานที่มีอำนาจควบคุม โฆษณา หรือการค้า หรือผู้มีอำนาจที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้งาน Community Site ของท่าน

โดยการเสนอเนื้อหา ท่านได้อนุญาตให้เทสโก้ผลิตซ้ำ ดัดแปลง แปล นำเสนอ เผยแพร่ เนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งและในรูปแบบใดก็ได้ตลอดไป โดยไม่มีค่าลิขสิทธิ์ และไม่ผูกขาดไว้แต่เพียงผู้เดียว

ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อต่อการสูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขของ Community Site

15. แบบสำรวจลูกค้า

เราอาจติดต่อท่านโดยขึ้นอยู่กับการแสดงความคิดเห็นที่ท่านได้ให้ไว้จากการสำรวจแบบข้อเขียนของฝ่ายบริการลูกค้าต่อการสั่งซื้อสินค้า

16. เบ็ดเตล็ด

ท่านไม่สามารถมอบหมาย มอบสิทธิ์ หรือถ่ายโอนสิทธิของท่านภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ได้

หากพบว่าข้อกำหนดใดภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้เป็นโมฆะโดยอำนาจตัดสินของศาล การเป็นโมฆะของข้อกำหนดนั้นจะไม่กระทบกับข้อกำหนดที่เหลือทั้งหมดที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ซึ่งยังคงมีผลบังคับใช้เช่นเดิม

หากท่านฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไข และเว็บไซต์ Tescolotus.com ละเลยการฝ่าฝืนที่เกิดขึ้น เว็บไซต์ Tescolotus.com จะยังคงได้รับอำนาจในการใช้สิทธิ์และการเยียวยาได้หลังจากวันที่เกิดการฝ่าฝืน หรือในสถานการณ์อื่นที่ท่านฝ่าฝืนข้อลกลงและเงื่อนไข

เว็บไซต์ Tescolotus.com จะไม่รับผิดชอบต่อการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ ที่เกิดจากสภาวะที่อยู่เหนือการควบคุมของเว็บไซต์

บุคคลใดที่มิได้มีส่วนในข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ จะไม่มีสิทธิ์ภายใต้ Contract (Rights of Third Parties) Act 1999 เพื่อบังคับใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ แต่จะไม่กระทบต่อสิทธิหรือการเยียวยาของบุคคลที่สามที่ปรากฏนอกเหนือไปจากกฎหมายนั้น

เว็บไซต์ Tescolotus.com ครอบครองและดำเนินการโดย บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น จำกัด
โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ 629/1 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพ 10230

หากท่านมีข้อสงสัยใด กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าที่ [email protected]ดาวน์โหลด คลิกที่นี่