กำลังโหลด...

Consent management

ท่านอนุญาตให้บริษัทฯเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทในกลุ่มฯ (ซึ่งปรากฏตามคำนิยามด้านล่าง) เพื่อให้บริษัทเหล่านั้นสามารถติดต่อท่านเพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการแก่ท่าน หรือเพื่อช่วยให้บริษัทในกลุ่มฯ ดังกล่าว มีความเข้าใจในความต้องการของท่าน และสามารถปรับปรุงคุณภาพการให้บริการได้ดียิ่งขึ้น

ดังนี้ ขอเรียนให้ทราบว่า

  1. ในแบบคำขอสมัครสมาชิกมายโลตัสและหนังสือยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และในข้อกำหนดและเงื่อนไข คำว่า “บริษัทในกลุ่มฯ” หมายถึง บริษัทในเครือ บริษัทย่อย และบริษัทอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมและโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทแม่ของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)  ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ บริษัทฯ, บริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัท โลตัสส์ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด และ บริษัท โลตัสส์ ไลฟ์ แอสชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด หรือบริษัทในเครือและบริษัทย่อยของบริษัทในกลุ่มฯ ดังกล่าว ตลอดจนบริษัทในกลุ่มธุรกิจภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งประกอบกิจการ (ก) การสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด และบริษัทในเครือ (ข) ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร เช่น บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ  (ค) ธุรกิจค้าปลีก เช่น บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน), บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (ง) อีคอมเมิร์ซและธุรกิจดิจิทัล เช่น บริษัท แอสเซนด์ กรุ๊ป จำกัด, บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด และบริษัทในเครือ (จ) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เช่น บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เป็นต้น
  2. ในกรณีที่ท่านตกลงให้ความยินยอมแล้ว ท่านมีสิทธิเพิกถอนการให้ความยินยอมในภายหลังได้ตลอดเวลา (กรุณาติดต่อ “ศูนย์บริการสมาชิกมายโลตัส” โทร 1430 กด 1) อย่างไรก็ดี หากท่านเพิกถอนการให้ความยินยอมที่อนุญาตให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทในกลุ่มฯ ท่านอาจพลาดโอกาสที่จะได้รับสิทธิประโยชน์บางประการ หลังจากที่ท่านได้เพิกถอนความยินยอมนั้น

(กรุณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมใน “ข้อกำหนดและเงื่อนไข” ที่ https://corporate.lotuss.com/my-lotuss/register/termsและ “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้คุกกี้” ที่ https://corporate.lotuss.com/privacy)ดาวน์โหลด คลิกที่นี่