กำลังโหลด...

เงื่อนไขการสะสมโลตัสคอยน์

  • ท่านต้องแจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่สมัครไว้กับบริษัทฯ ที่แคชเชียร์เมื่อชำระเงิน เพื่อรับโลตัสคอยน์เมื่อซื้อสินค้าและ/หรือรับบริการจากบริษัทฯ โดยจะต้องเป็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลักเท่านั้น
  • เฉพาะสมาชิกที่ลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์มือถือไว้ในระบบ ตามที่ให้ไว้ตอนสมัคร โดยจะต้องเป็นหมายเลขเบอร์โทรศัพท์มือถือ 10 หลักเท่านั้น
  • เบอร์มือถือสามารถใช้สะสมโลตัสคอยน์ จากยอดใช้จ่ายเท่านั้น
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดประเภทสินค้า และบริการที่ไม่สามารถนำยอดซื้อมาใช้สะสมโลตัสคอยน์ ("สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ") โดยสินค้าที่ไม่ร่วมรายการได้แก่ สินค้าประเภทสุรา, บุหรี่, บริการชำระบิล, บัตรเติมเงิน, บัตรของขวัญ, บริการไปรษณีย์, เวชภัณฑ์, นมดัดแปลงสำหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่อง สำหรับทารกและเด็ก (สูตร 1 และ 2) และสินค้าทั้งหมดที่ขายบริเวณพื้นที่เช่า ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มหรือลดรายการสินค้าที่ไม่ร่วมรายการ ดังกล่าว ตามความเหมาะสม
  • จำนวนโลตัสคอยน์ของสมาชิกมายโลตัส จะคำนวณจากยอดเงินค่าซื้อสินค้าสุทธิ หลังหักส่วนลดทุกประเภทแล้วเท่านั้น
  • หากท่านคืนสินค้าและได้รับเงินคืน ท่านจะต้องคืนโลตัสคอยน์ ให้กับบริษัทฯ ตามมูลค่าของคะแนนที่ท่านได้รับจากการซื้อสินค้าดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการหักโลตัสคอยน์ที่ท่านได้รับจาก สินค้าที่ท่านคืนออกจากบัญชีของท่าน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กรณีสมาชิกต้องการใช้คูปองเงินสดหรือคูปองส่วนลดอื่น ๆ จะต้องใช้ร่วมกับเบอร์มือถือที่ลงทะเบียนไว้ตอนสมัครเท่านั้น
  • เบอร์มือถือ 1 เบอร์ สามารถใช้ผูกกับสมาชิกมายโลตัสได้ 1 บัญชีเท่านั้น
  • หากหมายเลขเบอร์โทรศัพท์มือถือของสมาชิกมายโลตัส ถูกลงทะเบียนไว้กับบัญชีสมาชิกมากกว่า 1 บัญชี หมายเลขเบอร์โทรศัพท์มือถือจะไม่สามารถใช้บอกเบอร์เพื่อสะสมโลตัสคอยน์ได้
  • เมื่อเปลี่ยนแปลงหมายเลขเบอร์โทรศัพท์มือถือผ่านทางศูนย์บริการสมาชิกโลตัส 1430 กด 1 หรือผ่านโลตัส สมาร์ท แอปแล้ว ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ใหม่จะถูกปรับปรุงในระบบเป็นรายวัน และสามารถใช้บริการบอกเบอร์เพื่อสะสมโลตัสคอยน์ได้ในวันถัดไป


ดาวน์โหลด คลิกที่นี่