กำลังโหลด...

บริการฝาก/ถอนเงินสด ธนาคารกรุงเทพ ที่โลตัส

วงเงินทำรายการและค่าธรรมเนียม

บริการวงเงินการทำรายการค่าธรรมเนียม
ฝากเงินตั้งแต่ 100 - 30,00 บาท ต่อรายการ
สูงสุด 100,000 บาท ต่อวัน ต่อผู้ใช้บริการ
15 บาท ต่อรายการ
ถอนเงินตั้งแต่ 100 - 5,000 บาท ต่อรายการ
สูงสุด 20,000 บาท ต่อวัน ต่อผู้ใช้บริการ
15 บาท ต่อรายการ

หมายเหตุ : รับฝากธนบัตรใบย่อยและเหรียญรวมกันไม่เกิน 100 บาท ต่อรายการ

ประเภทบัญชีและบัตรเดบิตที่ให้บริการ

บัญชี

และยังสามารถนำไปแลกรับ
สิทธิประโยชน์อื่นๆได้

บัตรเดบิต

เพียงสแกนบัตรหรือบอก
เบอร์มือถือทุกครั้งที่ชำระเงิน

ขั้นตอนการฝากเงินสด


 1. มีบัญชีเงินฝากประเภทบัญชีสะสมทรัพย์และ กระแสรายวันธนาคารกรุงเทพพร้อมบัตร ประจำตัวประชาชน

 2. ลูกค้าทำการฝากเงินที่โลตัส

  โดยแจ้งเลขบัญชีเงินฝากและจำนวนเงินที่ต้องการนำฝาก ให้แก่พนักงานเพื่อนทำรายการ

 3. พนักงานรับเงินฝากพร้อมค่าธรรมเนียม

  และส่งใบบันทึกรายการฝากเงินแก่ลูกค้าไว้เป็น หลักฐาน

ขั้นตอนการถอนเงินสด


 1. ลูกค้าที่มีบัตรเฟิสต์ สมาร์ท ธนาคารกรุงเทพ

 2. ลูกค้าทำรายการถอนเงินที่โลตัส

  โดยยื่นบัตรเดบิตและแจ้งจำนวนเงินที่ต้องการถอนแก่ พนักงานเพื่อทำรายการ และยืนยันการถอนเงิน ด้วยรหัสบัตรเดบิต 6 หลัก

 3. ลูกค้ารับเงินจากพนักงาน

  ยอดเงินที่ได้รับจะเป็นยอดหังหักค่าธรรมเนียมการถอนเงินแล้ว พร้อมเก็บใบบันทึกรายการการถอนเงิน ไว้เป็นหลักฐาน

หมายเหตุ : สงวนสิทธิ์ในการให้บริการถอนเงินเฉพาะแคชเชียร์ที่พร้อมให้บริการและตามชนิดของธนบัตรที่มีอยู่
ดาวน์โหลด คลิกที่นี่