กำลังโหลด...

บริการฝากเงินสด ธนาคารกสิกรไทย ที่โลตัส

รับฟรี! คูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จ มูลค่า 15 บาท

วงเงินทำรายการและค่าธรรมเนียม

ประเภทบัญชีที่ให้บริการ

บัญชีสะสมทรัพย์และบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกสิกรไทย

ขั้นตอนการฝากเงินสด เข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย

 • ลูกค้าแจ้งความประสงค์ฝากเงินสดเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย (สามารทำรายการได้ทั้งบัญชีสะสมทรัพย์และบัญชีกระแสรายวัน) พร้อมยื่นบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดของผู้ฝากให้กับเจ้าหน้าที่แคชเชียร์
 • ลูกค้าทำการคีย์ข้อมูลผ่านเครื่องอ่านข้อมูลของโลตัส ดังนี้
  • เลขที่บัญชีเงินฝาก ประเภทบัญชีสะสมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกสิกรไทย ที่ต้องการฝาก
  • จำนวนเงินที่ต้องการฝาก (ไม่รับฝากเศษสตางค์ และรับฝากธนบัตรใบย่อยเหรียญ รวมกันไม่เกิน 100 บาท/รายการ)
  • หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้ของผู้ฝากเงิน
 • ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องของรายการฝากเงินที่แสดงบนหน้าจอเครื่องอ่านข้อมูล (ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ยอดเงิน และค่าธรรมเนียม) หากถูกต้อง กดปุ่ม ยืนยัน เพื่อทำรายการต่อไป
 • ลูกค้ายื่นเงินสด พร้อมค่าธรรมเนียมการฝากเงินให้กับเจ้าหน้าที่แคชเชียร์
 • ตรวจสอบเงินทอน (ถ้ามี) และเก็บใบบันทึกรายการฝากเงินที่ได้รับไว้เป็นหลักฐาน

โปรโมชั่นพิเศษ


สำหรับสมาชิกโลตัส รับฟรี! คูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จ มูลค่า 15 บาท เมื่อฝากเงินสดที่โลตัส สำหรับใช้ซื้อสินค้าครั้งต่อไป ขั้นต่ำ 50 บาท/ใบเสร็จ ตั้งแต่ 18 ต.ค. 2564 - 31 ม.ค. 2565