กำลังโหลด...


Heart

มุ่งมั่น.. ทำธุรกิจด้วยใจที่ยั่งยืน
การดูแลและส่งเสริมสังคมโดยรวมให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน นับเป็นอีกภารกิจสำคัญ ด้วยเหตุนี้เราจึงมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าให้กับสังคม รวมทั้งส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี เราจึงประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันคิดค้น และ พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ ที่ไม่เพียงแค่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่ยังสามารถส่งเสริมและสร้างความเป็นอยู่และสุขภาพที่ดีของชุมชนได้อย่างยั่งยืน
การปฏิบัติภายใต้มิติความยั่งยืนนี้
การกำกับและ ดูแลกิจการเสี่ยงสูง
สิทธิมนุษยชนและ การปฏิบัติด้านแรงงาน
การศึกษาและการลดความเหลื่อมล้ำ
การพัฒนาผู้นำและทรัพยากรบุคคล
ความปลอดภัยทางไซเบอร์และการป้องกันข้อมูลมิติด้านความยั่งยืน

Heart
มุ่งมั่น... ทำธุรกิจด้วยใจที่ยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

Health
มุ่งมั่น... สร้างสังคมที่ยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

Home
มุ่งมั่น... เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม


ดาวน์โหลด คลิกที่นี่