กำลังโหลด...


สุขภาพและสุขภาวะที่ดี

ผลดำเนินการที่สำคัญ ในปี พ.ศ. 2565

เป้าหมายปี 2573: 100%

ทุกตะกร้าการซื้อสินค้าของลูกค้า จะต้องมีผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมสุขภาพ และสุขภาวะที่ดีหรืออาหารสด คุณภาพ

เป้าหมายปี 2573: 70%

ยอดขายสินค้าที่ส่งเสริมสุขภาพ และสุขภาวะที่ดี

ความเสี่ยงและโอกาส
การเติบโตของแนวโน้มความต้องการสินค้าเพื่อสุขภาพและสุขภาวะที่ดีของผู้บริโภคทุกเพศ และทุกช่วงวัย เป็นโอกาสทางธุรกิจที่ สำคัญ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค โลตัส มุ่งมั่นคัดสรร พัฒนา ผลิต และจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพและสุขภาวะ ในราคาที่ผู้บริโภคเอื้อถึงได้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคสินค้าทุกชนิดที่วางจำหน่ายในทุกช่องทางการขายต้องผ่านการ ตรวจสอบตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ผู้บริโภคจะได้รับสินค้าที่ดี เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ และมีความปลอดภัยตรงตาม มาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับ
แนวทางการดำเนินงาน
โลตัส ขับเคลื่อนการพัฒนาสินค้าเพื่อสุขภาพและสุขภาวะที่ดีของผู้บริโภค ภายใต้นโยบายคุณภาพ ที่ให้ความสำคัญกับ การจัดหา ผลิต จำหน่าย และส่งมอบสินค้าตามมาตรฐานคุณภาพสินค้าด้วยความรับผิดชอบ รวมถึงการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ใน การผลิตและพัฒนาสินค้าเพื่อต่อยอดโอกาสทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อาทิ การพัฒนาหรือการปรับสูตรสินค้ากลุ่มอาหารที่ ปราศจากการใช้สารปรุงแต่ง สารกันบูด ลดน้ำตาล โซเดียม และไขมัน รวมถึงการเพิ่มสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย โดยคง รสชาติความอร่อย การพัฒนากระบวนการขอรับการรับรองสินค้าตามมาตราฐานการผลิตต่างๆ การสร้างความร่วมมือกับคู่ค้า และพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญ สร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภค ทั้งในเรื่องข้อมูลที่ถูกต้อง และโปร่งใส ปรากฎบนฉลากผลิตภัณฑ์ ความรู้เรื่องสุขภาพและสุขภาวะที่ดีผ่านทุกช่องทางการสื่อสารและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าที่ดีต่อสุขภาพได้ ง่ายขึ้น และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญที่เพียบพร้อมต่อการคิดค้นสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ ๆ ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคได้ในเชิงรุก
กิจกรรมและโครงการ

ปรับสูตรอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น

โลตัส ปรับสูตรเบเกอรี่และขนมปังแบรนด์โลตัส ทุกรายการให้ปราศจากไขมันทรานส์ โดยยก...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมวันเบาหวานโลก

โลตัส รณรงค์และให้ความรู้กับพนักงาน ลูกค้า และชุมชน เกี่ยวกับภัยและสัญญาณต่างๆของ...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

โลตัส ร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี จัดกิจกรรม ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโม...

อ่านเพิ่มเติม


มิติด้านความยั่งยืน

Heart
มุ่งมั่น... ทำธุรกิจด้วยใจที่ยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

Health
มุ่งมั่น... สร้างสังคมที่ยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

Home
มุ่งมั่น... เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม


ดาวน์โหลด คลิกที่นี่